Åter till huvudsidan? Klicka i bilden ovan!
Back to mainpage? Click at the picture

Innehållsförteckning (Table of content)
Välj och klicka på den gröna pilen eller pdf-symbolen
Make yor choice and click at the green arrow
 
Vad är Museibanornas RiksOrganisation (MRO)?
Short information about MRO
Medlemmar i Museibanornas RiksOrganisation (MRO)
Members of MRO
Stadgar för Museibanornas RiksOrganisation (MRO)
Rules for MRO (not available in English)

Observera att vissa av filerna ovan är så kallade PDF-filer som du kan ladda hem.
För att kunna läsa filerna behöver du en så kallad Acrobat Reader installerad i din dator. Acrobat Reader är gratis och finns att ladda hem.
Klicka på vidstående figur
om Du behöver:
 

E-post till MRO: info@museibanorna.se


 

Retur till sidans början

 

 

 

 

Senaste uppdatering 2014-04-01