Karta över MRO:s medlemmar

MRO:s medlemmar

Sign Museibana
FGR Galtströmståget
FLB Landabanan
JDV Dellenbanans Vänner
JTJ

Jädraås- Tallås Järnväg

ULJ Uppsala-Lenna Jernväg
NBVJ Nora Bergslags Veteranjärnväg
KUJmf Köping–Uttersbergs Järnväg
SS SSS Djurgårdslinjen
ÖSlJ Östra Södermanlands Järnväg
MUMA Museispårvägen Malmköping
JÅÅJ Järnvägssällskapet Åmål- Årjäng
WFJ Wadstena- Fogelsta Jernväg
RLJ Risten-Lakviks Järnväg
SkLJ Skara- Lundsbrunns Järnvägar
MJ Munkedals Järnväg
AGJ Anten- Gräfsnäs Järnväg
TJF/FAS Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik
GHJ Gotland-Hesselby Järnväg
BöSJ Böda Skogsjärnväg
SH Smalspåret i Hultsfred
OBJ Ohs Bruks Järnväg
SSJF Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening
FVJ Veteranjärnvägen
SkJ Museiföreningen Skånska Järnvägar
MSS Museispårvägen Malmö

 

Bilder från medlemsföreningar

Föreningen Galtströmståget
   
   
www.galtstromstaget.se 
Föreningen Landabanan
   
   
www.landabanan.com
 

Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner
   
   
www.dellenbanan.se

 

Museisällskapet Jädraås- Tallås Järnväg
Jädraås – Tallås Järnväg (JTJ) är en 6 km lång museijärnväg, ca 3 mil nordväst om Sandviken i Gästrikland.  På JTJ är du med om tidstrogen reseupplevelse med ångtåg från 1900-talets början. Tågresan passar alla åldrar, för de yngre är det ett spännande möte med forna tiders sätt att färdas. 
Info: www.jtj.org
(Foto: Lennart Nordh)
 
Uppsala-Lenna Jernväg
www.srjmf.se/
Nora Bergslags Veteranjärnväg
   
   
www.nbvj.se/
Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening
 
 
Köping?Uttersbergs Järnvägs museiförening driver i Köping ett museum med fordon, föremål och fotografier från 1 093 mm-banan från Köping till Uttersberg och Riddarhyttan. Äldst bland fordonen är en personvagn från 1872, yngst en lokomotor från 1952. Se för öppettider och kontaktuppgifter vår hemsida, www.kujmf.se.
AB Stockholms Spårvägar
   
   
www.djurgardslinjen.se
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred är ett levande museum där 
gamla och unga kan uppleva hur en resa var på de minsta banorna runt 
1900.Sträckan vi kör Mariefed - Läggesta - Taxinge (med "kakslottet") är 
11km lång. Vissa dagar endast trafik sträckan Mariefred - Läggesta.
Under högsommaren kan man även åka "lilla rundturen" som då i
nnefattar även en ångbåtsresa. För dagallternativ se vår hemsida.
 I Mariefred finns också vår egen servering med hembakade bakverk och 
delikata smörgåsar.
www.oslj.nu
Museispårvägen Malmköping AB
Mitt i det vackra Sörmland ligger Malmköping, en småstad med anor från 1700-talet. Här finns också museispårvägen med ett stort antal äldre spårvagnar för museitrafiken mellan Malmköping och Hosjö
.www.muma.se/
Järnvägssällskapet Åmål- Årjäng
   
   

www.jaaj.nu

Risten-Lakviks Järnväg
   
   

//rlj.se/

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Ångtåg och rälsbusstrafik mellan Skara och Lundsbrunn,  I Skara ligger lokstallarna med järnvägsmuseet och i Lundsbrunn finns kurorten. Utmed banan ligger flera natursköna vandringsleder, medan Skara med sina 1000-åriga anor ståtar med domkyrka. Extratåg kan ordnas för grupper.
Trafikupplysning 0511-136 36, www.sklj.se

Munkedals Jernväg

Smalspårig järnväg med sommaröppet, museum och café. Trafikdagar: tors och sön under juli till mitten av augusti. Öppet: Museet hålls öppet vid tågs uppehåll vid Munkedals nedre. Evenemang: Tomtetåg 1:a Advent. Övriga arrangemang, se hemsidan. Besöksadress: Östra Åtorpsvägen 18 – Åtorp, Munkedals södra infart.
Tel: 070-864 82 16.. www.munkedalsjernvag.com

Museiföreningen Anten- Gräfsnäs Järnväg
 
 

Anten - Gräfsnäs Järnväg  (AGJ) är en 12 km lång museijärnväg, ca 1 mil nordväst om Alingsås i V:a Götaland . Gör en ”Resa i tiden® ” och upplev såväl ångloks- som dieseldragna tågset samt även olika rälsbussar i olika tidsepoker.  Resan passar alla åldrar och är ett spännande möte med forna tiders sätt att färdas.
Info: www.agj.net

Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik

Tjustbygdens Järnvägsförening bedriver trafik med
1950-talsrälsbussar på den 71 kilometer långa byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred.
Sommartid körs även ångtåg mellan Västervik och Ankarsrum.
Tidtabell och trafikinformation finns på www.smalsparet.se och fler bilder från verksamheten hittar du på www.facebook.com/smalsparet.

Trafikupplysning (trafikdagar): 0490-230 10.

 
Gotland-Hesselby Järnväg

Föreningen Gotlandståget bedriver trafik på den 6.5 km långa Gotlands Hesselby Jernväg, mellan Hesselby och Roma. Trafiken sker sommartid, samt vid olika tillfällen under november och december. Man färdas i olika tidstypiska tåg från den gotländska järnvägsepoken genom en genuin järnvägsmiljö. I Hesselby finns museum, vagnhallar och kafé. För mer info: www.gotlandstaget.se

Föreningen Böda Skogsjärnväg
   
   
www.bosj.se 
Smalspåret i Hultsfred AB
Smalspåret i Hultsfred AB (SH) är ett ideellt drivet bolag som arbetar tillsammans med Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och bevarar och trafikerar smalspåret mellan Åseda och Hultsfred. All verksamhet drivs av medlemmar i Föreningen Smalspåret Växjö−Västervik med bas i Virserum.
www.smalsparet.nu

 
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening grundades 1970 och driver den 14,5 km långa järnvägen mellan Ohs Bruk och Bor. Järnvägen ligger cirka två mil öster om Värnamo. Sommartid körs det tåg oftast dragna av ånglok enligt ordinarie tidtabell. Det finns även möjlighet att beställa extratåg efter önskemål. Besök gärna föreningens hemsida för mer information om föreningen och trafiken.
www.ohsabanan.com

 
Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening
   
   
://ssjf.nu/
Föreningen Veteranjärnvägen
   
   
www.veteranjarnvagen.se
Museiföreningen Skånska Järnvägar
   
   
www.skanskajarnvagar.se
Malmö Stads Spårvägar Museiförening
   
   
www.mss.se/

 

Åter till topp på sidan

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor