Åter till biblioteket innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan!
 Järnvägsjuridik
&
Järnvägsförfattningar


  Här finns en förteckning över olika järnvägsförfattningar

Spåranläggning
Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar
Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Spårkapacitet
Lag (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet
Förordning (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet

Järnväg
Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.
Förordning (1976:411) om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.

Järnvägar statens
Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar
Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Järnvägsbyggande
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg

Järnvägssäkerhet
Förordning (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Järnvägssäkerhetslag
Järnvägssäkerhetslag (1990:1157)

Järnvägstrafiklag
Järnvägstrafiklag (1985:192)


Enskild järnväg
Förordning (1989:108) med bemyndigande för Banverket att pröva vissa frågor om Enskilda järnvägar

Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.

Retur till sidans början

2000-12-14 Webmaster: Rolf Sten