Åter till huvudsidan? Klicka i bilden ovan!
 
The Riga Charter
- Rigamaifestet

 

he Riga Charter


För att stödja föreningarnas kvalitetsarbete och för att kunna kommunicera  kvalitetskraven till omvärlden har museibane- och turistjärnvägarnas europeiska paraplyorgansation, FEDECRAIL, arbetat fram en för alla föreningar gemensam kvalitetsdeklaration, som presenterades vid FEDECRAILs konferens i Riga 2002 och som antogs vid konferensen i Lyon 2005. Dokumentet har samma utformning som tidigare liknande dokument om bevarande och levandegörande av historiskt värdefulla hus, stadsmiljöer och skepp. I likhet med dessa har även detta dokument fått benämningen Charter, vilket i den svenska versionen översatts med manifest.

Manifestet skall ses som en avsiktsförklaring och tillämpningen av de olika momenten måste givetvis anpassas till den aktuella situationen. Inte minst viktigt är att manifestet redovisar vår museala ambitionsnivå för myndigheter, kulturvårdsorganisationer och allmänheten.

Rigamanifestet antogs av respektive JHRF och MRO på ett gemensamt möte i Anten den 2 november 2005.

Denna text är en översättning som nära följer det engelska originalet. Den engelska texten är den officiella versionen. Avsikten är att dokumentet skall registreras hos UNESCO (i likhet med motsvarande, tidigare manifest).

Manifestet i sin helhet finns här som PDF-fil

 

Observera att vissa av filerna ovan är så kallade PDF-filer som du kan ladda hem.
För att kunna läsa filerna behöver du en så kallad Acrobat Reader installerad i din dator. Acrobat Reader är gratis och finns att ladda hem.
Klicka på vidstående figur om Du behöver: 

 

Retur till sidans början

Senaste uppdatering 2005-12-07 Webredaktör: Rolf Sten