Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan!
Previous page? Click at the picture

 Medlemmar i Museibanornas RiksOrganisation (MRO)
Members of MRO. Make your choice and click at the green arrow


Fullvärdiga medlemmar Full members
Föreningen Gotlandståget, GHJ. Föreningen Gotlandståget, GHJ.  
JÅÅJ – Järnvägssällskapet Åmål - Årjäng JÅÅJ – Järnvägssällskapet Åmål - Årjäng  
Uppsala - Länna Järnväg, ULJ Mf Böda Skogsjärnväg  
Mf Anten-Gräfsnäs Järnväg, AGJ Mf Anten-Gräfsnäs Järnväg, AGJ  
Mf Wadstena-Fogelsta Järnväg, WFJ Mf Wadstena - Fogelsta Järnväg, WFJ   
Mf Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ Mf Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ   
Munkedals Järnväg, MJ Munkedals Järnväg, MJ  
Museispårvägen Malmköping AB, MUMA Museispårvägen Malmköping AB, MUMA   
Museispårvägen i Malmö (MSS) Museispårvägen i Malmö (MSS)  
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ   
Nora Berslags Veteran-Jernväg, NBVJ Nora Berslags Veteran - Jernväg, NBVJ  
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening, OBJ Ohs Bruks Järnvägs Museiförening, OBJ   
Skara-Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ Skara - Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ   
Skånska Järnvägar, SkJ Skånska Järnvägar, SkJ   
Smalspåret i Hultsfred Smalspåret i Hultsfred  
Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik, HWJ Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik, HWJ  
Stockholms Spårvägar AB, SS Stockholms Spårvägar AB, SS   
Uppsala - Länna Järnväg, ULJ Uppsala - Länna Järnväg, ULJ  
     
Associerade medlemmar Associate members
Föreningen Galtströmståget, FGT Föreningen Galtströmståget, FGT
Föreeningen Veteranjärnvägen Föreningen Veteranjärnvägen
Köpings-Uttersbergs Järnvägs museiförening Köpings - Uttersbergs Järnvägs museiförening
Landabanans museijärnväg Landabanans museijärnväg

E-post till MRO: info@museibanorna.se

Retur till sidans början

Uppdaterad 2014-11-08